top of page

La finestra induïda

8S7B9629.jpg
8S7B9626.jpg

La finestra induïda is a project for the Guillem Viladot facade 
On display all 2024 at Lo Pardal (Lleida)


Per a aquest projecte m’interesso en el concepte d’intimitat a través de la subjectivitat femenina i el cos en relació amb el concepte de refugi. El ritual de vestir-se sobre el cos i l’acció de (des)vestir es converteix en el preludi d’un desig d’alliberament.

 

For this project I was interested on the concept of intimacy through the female subjectivity and body in relation to the concept of refuge. The ritual of dress on the body and the action of (un)dressing becomes the prelude to a desire for liberation.

bottom of page